Small terrace project

This is my mood board for an ongoing styling project in Gran Canaria. I don’t always use mood boards like this one but sometimes it’s a great tool to help custumers visualise or get a general feeling of how the styling project will turn out in the end.

Basic mood boards or concept boards like this one are perfect for minor styling jobs since they help me brainstorm with clients or communicate with other designers about different solutions, while bigger projects usually require a schematic design that includes floor plans with furniture to scale.

Mood board. Concept board. Home styling Gran Canaria. Home staging. GC HomeStyling. Inredning Gran Canaria. Interior design.

Detta är en moodboard som jag gjort inför ett kommande styling projekt här på Gran Canaria. Det är inte alltid som jag använder mig av moodboards som den här men ibland är det ett användbart verktyg när det gäller att visualisera ett projekt för kunders räkning eftersom det ger en generell fingervisning hur ett inredningsprojekt kan komma att se ut i slutändan.

Enkla moodboards som denna är perfekt när jag jobbar med mindre stylingprojekt då det hjälper mig att bolla idéer med kunder eller kommunicera med andra designers angående olika lösningar, medan större inredningsprojekt givetvis kräver planritningar (vanligtvis ritade i skala 1:100).

Leave a Reply