GC HomeStyling

The way your home is presented impacts significantly on how others perceive the property. An under-styled or empty house doesn’t attract as many potential buyers as one that has been professionally styled.

GC HomeStyling know how to prepare a residence and increase the level of interest.

That means a quicker sale for you!

Easy as 1-2-3

  1. During the first consultation we discuss your ideas and preferences and I give you feedback on how we can proceed.
  2. I tour your home, take photos and make notes. I email you my design concept and together we decide the type of styling and price level that would be most suitable for you. 
  3. Home staging according to plan.

Contact me today and lets discuss how we can start a home styling process that can maximise to the fullest extent the value of your property.

Arbetsplan

Det första intrycket är oerhört viktigt och har en stor inverkan på hur potentiella köpare uppfattar ditt hem. Men att göra iordning en bostad inför försäljning kan ha sina utmaningar. GC HomeStyling hjälper dig genom hela processen genom att lyfta fram de bästa egenskaperna med just din bostad.

  1. Första konsultationen. Vi diskuterar ditt hems utgångspunkt och jag ger dig idéer och feedback om hur vi enklast kan gå vidare.
  2. Jag går igenom ditt hem, tar bilder och gör detaljerade anteckningar hur man bäst kan presentera din bostad på marknaden. Jag mejlar mina idéer och tillsammans kommer vi överens om vilken typ av styling och prisnivå som passar din bostad bäst. 
  3. Jag utför styling enligt plan.

Kontakta mig idag så kan vi diskutera hur vi kan optimera just din bostadsförsäljning.